Beograd, Srbija Hektorovićeva 1 11 000 Beograd, Srbija Telefon: +381 (0)11 245 44 14 Fax: +381 (0)11 245 44 14 e-Mail: info@ibmconsult.rs

Direktor Miloš Jovanović , ecc. Izvršni direktor / Partner Mob: +381 (0)64 166 17 42 e-Mail: m.jovanovic@ibmconsult.rs

Arhitektura i urbanizam Ivana Stanojević , d.i.a. Odgovorni urbanista / Partner Mob: +381 (0)63 613 618 e-mail: i.stanojevic@ibmconsult.rs

Mirjana Arsenović , d.i.a. Odgovorni projektant Mob: +381 (0)64 13 053 37 e-mail: m.arsenovic@ibmconsult.rs

Upravljanje u Hotelijerstvu Bojan Stanojević, MBA Partner Mob: +381 (0)65 5 10 10 95 e-mail: b.stanojevic@ibmconsult.rs

Sektor procena i veštačenja Vladimir Simović Procenitelj Mob: +381 (0)65 845 4414 e-Mail: v.simovic@ibmconsult.rs

IT Iva Stokić, inž. Saradnik e-Mail: i.stokic@ibmconsult.rs